Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai

 

Rengiame kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, skirtus planuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, suformuojame žemės ūkio veiklos subjektų žemėvaldas:

  • miškui įveisti ne miško žemėje - suformuojame žemės ūkio naudmenų ir kitų žemės naudmenų plotus, kuriuose galima įveisti mišką. Rengiame atskirų žemės ūkio paskirties sklypų projektus miškui įveisti ne miško žemėje;
  • ūkių vidinės žemėtvarkos projektai - suplanuojame agroūkinius sklypus ir numatome jų racionalų naudojimą atsižvelgiant į veiklos kryptis ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Parengiame ūkio funkcionavimui reikalingas teritorijų tvarkymo priemones;
  • ūkininko sodybos vietai parinkti žemės ūkio paskirties žemėje – nerengiant detaliųjų planų žemės ūkio paskirties žemėje ūkininkas gali statyti vieną ūkininko sodybą. Parenkame vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirsties pastatais). Pastatai projektuojami nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties sklype ne mažesniame kaip 0,5 hektaro plote;
  • kompleksiniai žemės ūkio ir kaimo plėtros projektai – suplanuojame ūkinės veiklos ir žemės naudojimo pokyčius, kuriuos gali įgyvendinti žemės savininkai arba žemės ūkio ir kaimo plėtrą reguliuojančios institucijos. Kompleksiniai žemės ūkio ir kaimo plėtros projektai rengiami visos seniūnijos, vieno ar kelių kaimų teritorijoms.

 

 
smart foreash