Topografinės nuotraukos

 

Topografinėje nuotraukoje išsamiai atvaizduojame esamus vietovės objektus, situaciją, reljefą, požeminius inžinerinius statinius ir komunikacijas. Topografiniai planai rengiami vadovaujantis geodezijos kartografijos techniniu reglamentu GKTR 2.11.02:2000, patvirtintu Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos. Topografines nuotraukas suderiname su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis. Topografiniai planai būtini:

  • prieš atliekant projektavimo darbus;
  • keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį;
  • projektuojant požeminius inžinerinius tinklus.

 

 
smart foreash